Hangi öğretmen ne kadar huzur hakkı ücreti alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarının bazılarında görevli müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere huzur hakkı adı altında ödeme de yapılabiliyor.

“Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller”, bazı okul ve kurumlarda oluşturulan çeşitli komisyonlarda görev alacak öğretmenlere huzur hakkı ödenmesine de hükmetmektedir.

Ancak, meslekî eğitimi geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında bazı toplantı ve komisyonlara katılanlara ödenmekte olan huzur hakkının miktarına bakıldığında, ödenecek huzur hakkı miktarının günün koşullarına uygun ve makul seviyelerde olmasının sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ödemeden yararlanabilenler

Esas ve Usullerdeki belirlemeler çerçevesinde;

-İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına üye olarak katılan müdür ve öğretmenlere,

-İşletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yılsonu beceri sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenlerine,

-Mesleki eğitim merkezlerinde üç dönem halinde yapılan kalfalık-ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenlerine,

-Bu sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya müdür vekillerine branşlarına bakılmaksızın

huzur hakkı ödenmektedir.

Ödemenin miktarı

Ödenecek huzur hakkının miktarı;

-İl Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine, yılda en fazla üç defa olmak üzere katıldıkları her bir toplantı için 300 gösterge rakamının,

-Sınav komisyonunda başkan olarak görev yapan okul veya merkez müdür/müdür vekiline, her bir sınav dönemi için 300 gösterge rakamının,

-Sınav komisyonunda görevli okul veya merkezin meslek dersi öğretmenlerine her bir sınav dönemi için 250 gösterge rakamının

ödemenin yapıldığı yılın Ocak ayında memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede, 2020 yılı 1 Ocak itibariyle geçerli olan aylık katsayısına göre;

**İl Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, yılda en fazla üç defa olmak üzere, katıldıkları her bir toplantı için 43,82 TL tutarında huzur hakkı alabilirler. Bu huzur hakkı ödemesi, Aralık ayı toplantısının sekreterya hizmetlerini yürüten kurum tarafından düzenlenecek bordrolara göre yapılır.

**Sınav komisyonu başkanlığı yapan okul veya merkez müdürleri/müdür vekilleri, her bir sınav dönemi için 43,82 TL tutarında huzur hakkı alabilirler. Bu huzur hakkı ödemesi, Ekim ayında sınavın yapıldığı okul veya kurum tarafından düzenlenecek bordrolara göre yapılır.

**Sınav komisyonunda görevli okul veya merkezin meslek dersi öğretmenleri, her bir sınav dönemi için 36,52 TL tutarında huzur hakkı alabilirler. Bu huzur hakkı ödemesi, Ekim ayında sınavın yapıldığı okul veya kurum tarafından düzenlenecek bordrolara göre yapılır.

Kaynak: Memurunyeri.Com

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.