Görsel sanatlar dersinin seçmeli ders statüsünden çıkarılması için önerge verildi

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan tarafından hazırlanan ve Görsel sanatlar dersinin ilkokul birinci sınıftan itibaren verilmesi önerisi ile görsel sanatlar öğretmeni atamalarına ilişkin soru önergesinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplanması istendi.

Söz konusu önergenin tam metni:

Bilindiği üzere Görsel Sanatlar dersi okul öncesinden itibaren 0 (Sıfır) yaş grubundaki çocuklara verilmesi gereken temel nitelikte sayılabilecek bir derstir. Çocuklarımızın becerilerinin gelişmesi ve sanata duyarlı bireyler olarak yetişebilmeleri için bu dersin gereklılıgı tartışılamaz bir gerçektir. Gerek çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek, gerekse temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak için sanat eğitimine ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra çocukların çevre ile ilgili gözlem, izlenim, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırması açısından da oldukça önemlidir. Ortaokul ve lise kademelerinde tek saat ders ya da seçmeli ders olarak ancak işlenebilen, yetersiz ders saati ile ülkemiz çocuklarına sanatı ve sanat eğitimi sevdirilmeye çalışılmaktadır. Ortaokul ve liseye kadar görmediği bir derse ön yargı ile gelmiş çocuklarımızın kazanılmasında ne yazık ki bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Hem kendilerinin derse olan mesafeli tutumu hem de öğretmenlerimizin onlara tek ders saatinde yetememesi nedeniyle birçok çocuğumuz sanat eğitimi adına hiçbir şey alamadan bu okullardan mezun olup gitmektedir. Buna dur demek ancak küçük yaştan itibaren sanat eğitimini, yetenek eğitimi almış öğretmenlerimizin ders vermesiyle mümkün olabilecektir. Sanat eğitimini yeterli düzeyde almamış bireyler zaman geçtikçe kendini ifade etmekte zorlanan, sosyalleşemeyen ve tüm duygulardan soyutlanmış bireyler haline gelebilmektedirler. Bunlara engel olmak, küçük yaştan itibaren bu eğitimi sağlayabilmek adına küçük yaştaki çocuklarımız ve sanat eğitimi verecek öğretmenleriyle bir araya getirilmelidir. Küçük yaşta yeteneklerini keşfedip öğrencilerimizi ilgileri doğrultusunda yönlendirmenin yanı sıra sanatın insan doğası ve ruhu için ne kadar elzem olduğu yadsınamaz.

Bu bağlamda,
1- Sanat eğitimi almamış öğretmenlerle ilköğretimde başarılı olunmadığı bilinirken bu dersleri sanat eğitimi almış öğretmenlerle ilkokul 1 düzeyinde başlatma ve seçmeli ders statüsünden çıkarma konusunda çalışmalarınız olacak mıdır?

2- Çocukların eğitimi ve gelişimi açısından görsel sanatlar eğitimi almamış sınıf öğretmenlerinin bu derslere girmesi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun da yararsız görüşüne rağmen sürdürülmesi doğru mudur? Görsel Sanatlar Öğretmen ataması konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.