Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavları Yönetmeliğinde Değişiklik

5 Mayıs 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31118

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARINA GİRİŞ SINAVLARININ

DUYURULMASI, SINAVLARA BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENECEK

BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava başvuru şartları ve sınavın yeri, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın hangi kadro unvanı için açılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yer/yerler, sınav konuları, sınav tarihi, yeterli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü veya puan türleri ve yılı ile ilk ve son başvuru tarihleri, sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(2) Sınav, Ek-1’de yer alan formata uygun olarak Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvurular, Ek-2’de yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.