Gaziantep Üniversitesi 7 Öğretim Elemanı Alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan olunur.

Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Adayın başvuracağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksek Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge,

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.)

5- İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri,

6- ALES Belgesi,

7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Onaylı Hizmet / Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

11- Adli Sicil Kaydı

Önemli Notlar:

(a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

(b) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

(c) Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

(d) Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

(e) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

(f) Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının / alanın mezuniyet belgesinde / öğrenci belgesinde / transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

(g) İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

(h) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(ı) Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

(i) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.