Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 Sürekli İşçi Alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (d) fıkrası, 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı belirtildiği şekilde “Sürekli işçi” alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, iŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarım taşıyan adaylar başvurularını 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye iş Kurumu Erzincan il Müdürlüğüne şahsen veya https://www.iskur.gov.tr/ adresinden yapmaları gerekmektedir.

ilana ilişkin detaylar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi internet sitesinde (www.ebyu.edu.tr ) ilan edilecektir. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Türk Vatandaşı olmak.

2- ilanın son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4- Askerlikle ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

6- Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak olup, sehven yapılsa dahi iptal edilecektir. (Mevcut ilanlara sadece lise mezunları başvurabilecek olup, sistem üzerinden mezuniyet sorgulaması yapılacağından üst öğrenim görüp mezuniyetlerini gizleyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

7- Atama yapıldığı halde göreve başlamayanlar, süresi içerisinde başvuru evraklarını teslim etmeyenler/feragat edenler veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek listeden atama yapılacaktır.

8- Adaylar ilan edilen Sürekli işçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.