Engellilere sağlanan erken emeklilik haklarından gazilerin de yararlanması teklif edildi

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN tarafından engellilere sağlanan erken emeklilik haklarından gazilerin de yararlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu Teklif:

GEREKÇE

Terörle mücadelede yaralanarak “Gazi” olanlardan çalışabilir durumda olanlara devlet kurumlarında bir iş hakkı verilmektedir. Her malul gazi aynı zamanda engelli bir vatandaş olduğundan 5510 sayılı kanunun 28 inci maddesi gereği engellilik oranlarına göre engelli vatandaşlara sağlanan erken emeklilik haklarından engellilik oranlarına göre (5510 sayılı kanunun 38 inci Maddesi ve 6495 Sayılı Kanunun 80 inci Maddesi çıkana kadar ) yararlanmaktaydı.

Gazilerin emeklilik durumları ne kadar uzuv kaybı olursa olsun zorunlu olarak altmışlı yaşlarına kadar uzatılmış bulunmaktadır. Ayrıca 6495 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) emeklilik için müracaat eden 227 Gazimiz emekli edilmiş, ancak bu emekli gazilerimizin “SEHVEN emekli edildiler” denilerek 17.12.2019 itibarı ile maaşları kesilmiştir.
Bu kanunlar girmesiyle birlikte gazilerin; askerlik ya da gazilik öncesi sigorta giriş ve primleri silindi, 5510 sayılı kanunun 28 inci maddesi ile engelli vatandaşlara sağlanan erken emeklilik hakları gazilerin elinden alınarak mağdur edildi.

Gazilerimiz hem işlerini kaybetmişler hem de maaşları kesilerek mağdur edilmişlerdir. Bu güzel vatanın birlik ve bütünlüğü, milletimizin mutluluğu uğruna canlarını feda edecek kadar cesur ve yurtsever olan gazilerimiz milletimizin onur kaynağıdır. Çok şey borçlu olduğumuz, vatanı için terörle mücadele ederek gazi olan kahramanlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bu kanun teklifi verilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- Hem işlerini kaybeden hem de maaşları kesilen gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması amaçlanmış ve böylelikle gazilerin mağduriyetinin giderilmesi öngörülmüştür.

MADDE 2- 5510 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerinden askerlik görevini yaparken gazi olanların yararlandırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi öngörülmüştür.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının c) bendinde “aylıklar” ibaresinden sonra gelmek üzere “5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar hariç” ibaresi eklenmiş, 2 inci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 5510 Sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasının başına aşağıdaki ibare eklenmiştir:

“Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlar ile,”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.