Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin bin 500 TL’ye çıkarılması teklif edildi

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tarafından Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emeklilere ödenen 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerinin, 1.500 TL’ye çıkarılarak her yıl tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artış oranına göre artırılması ve söz konusu ikramiyelerin Devlet memurlarına da ödenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu Kanun Teklifinin tam metni:

Sosyal devlet, devlettin vatandaşlarının toplumsal ve ekonomik varlıklarını iyileştirmek için vatandaşlarına olanaklar sunmaktadır. Sosyal devlette; vatandaşların fırsat eşitliği, gelir dağılımı ve asgari yaşam şartlarını sağlayarak sorumluluk üstlemnesi sosyal devletin önceliğidir.

11.05.2018 tarihinde yapılan düzenlemeyle birlikte Bayram ikramiyesi, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bir ödeme şeldi haline gelmiştir. 5510 Sayılı Kanuna ek madde eklenerek “Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.” Hükmü ile sadece emekli olan vatandaşlarımız yararlanacağı şekilde geçici değil kalıcı olarak kanunlaşmıştır. Bu kanuna göre de her yıl iki bayram öncesinden emekli vatandaşlarımız 1.000 TL bayram ikramiyesi almaya devam edeceklerdir.
Sosyal devlet anlayışında, vatandaşların fırsat eşitliği ilkesine göre çalışan memurlarımıza da bayram ikramiyesi düzenlenmesi gerelanektedir. Kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesim memurlardır. Bu durum adalete hakkaniyete uygun değildir.

Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde görev yapan çalışanlara 1 1 /7/1956 tarih ve 9355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6772 sayılı Kanun uyarınca, ücretlerine ek olarak ilave tediye ödenmektedir. 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunla da Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er lira bayram ikramiyesi ödenmektedir. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçiler ve bütün emekliler maaş ve ücretleri dışında ilave bir ödeme ile desteklenmekteyken yalnızca kamu görevlilerine herhangi bir ilave ödeme yapılmamaktadır. Bu durum Anayasamızın özünü teşkil eden eşitlik ve adalet ilkeleri ile çelişmekte, kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin artarak devam etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi bir zorunluluktur.

Bunun yanında 7143 sayılı Kanunla 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, maktu bir ödeme olması nedeniyle ilerleyen yıllarda sabit kalmış, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir. 2018 ve 2020 Mayıs arasında tüketici fiyatları endeksindeki artış %40,6′ ya ulaşmış dolayısıyla bayram ikramiyesinin reel değeri de aynı oranda azalmıştır. Bu durum yıllar içinde söz konusu ikramiyenin emeklilerin bütçesine olan katkısını bütünüyle yitirmesine neden olacaktır. Bu sebeple 7143 sayılı Kanun uyarınca ödenmekte olan bayram ikramiyesindeki erimenin karşılandıktan enflasyonun yol açtığı erimeden bir daha etkilenmemesi için her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları kadar artırılması gerekrnektedir.

Bu nedenle yapılacak olan yeni düzenleme ile emekli vatandaşlarımızla birlikte çalışan memurlarımım da bayram ikramiyesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte emekliler için halihazırda düzenlenmiş olan kanunda bayram ikramiyesinin miktarı sabit kalmıştır. Memur ve emeklilerin gelir ve gider adaletsizliği de aşikardır. Bu düzenlemeye göre de enflasyon oranı ile birlikte bayram ikramiyesinin değerini kaybetmeden ödenmesi esas olmalıdır.

Bu kanun teklimiz ile memurların da “Bayram İkramiyesi” alması, kamu görevlilerinin yıldan yıla eriyen alım gücünü bayramlar vesilesi ile bir nebze olsun yükseltilmesini sağlayacak, çalışma barışına ve adaletin tecelli etrnesine de katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte memurların ve emeklilerin ekonomik sorunlarına bir nebze çözüm üretilmesi amacıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarmda 1.500 TL ikramiye verilmesi ve tüketici fiyatları endeksi artışı oranına göre her yıl artırılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- 5510 sayılı Kanuna göre çalışan memurlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında I .500 TL bayram ikramiyesi verilerek, her yıl tüketici fiyatları endeksi artışları oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 5510 sayılı Kanunun EK MADDE 1 8′ sinde yer alan “Ramazan Bayram ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. İbaresinin “Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında I .500 TL ödenir” şeklinde değiştirilmesi ön görülmektedir.

MADDE 3- Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin her yıl tüketici fiyatları endeksi artışı oranında ayarlanarak ödeme yapılması hedeflenmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme Maddesidir. 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE ı- 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.000’er” ibaresi “1.500’er” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında I .500 TL bayram ikramiyesi ödenir.

e) Emeklilere ödenen Ramazan ve Bayram ikramiyeleri her yıl tüketici fiyatları endeksi artış oranına göre artırılır.”

MADDE 2- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20- Memurlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.500 TL ikramiye ödenir. Bayram ikramiyesi her yıl tüketici fiyatları endeksi artışı oranında göre artırılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.