Eğitim öğretim ödeneğinin okullarda görev yapan bütün personele verilmesi teklif edildi

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin tarafından öğretmen kadrosunda bulunanlar dışında okullarda görev yapan diğer personele de eğitim ve öğretime başlangıç ödeneği verilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Söz konusu teklifte şu açıklamalara yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlere, eğitim-öğretim yılı başlangıcında “Eğitim Öğretime Başlangıç Ödeneği” adı altında yardım yapılmaktadır.

Milli Eğitim, yalnızca öğretmenler aracılığıyla yürüyen bir sistem değildir. Okul, öğretmenlerle birlikte Genel idare Hizmetleri sınıfına bağlı personellerin de bulunduğu ve binanın fiziki koşullarını sağlamada en çok emek harcayan personellerin de bu personeller olduğu bilinmektedir.

Biten eğitim öğretim dönemi sonrasında, okulu yeni döneme hazırlamak, kalorifer bakımı başta olmak üzere kırsal yörelerdeki okullarımızda ısınma, boya badana işleri, kapı sıra bakımı, su tesisat işleri ve resmi yazışmalara ilişkin işler de Bakanlık norm kadro düzeninde yer alan ve okullarda bulunan GiH, YHS, THS ve SHS personelleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, okulların yeni döneme hazırlanma aşamasında bu personellerimizin de öğretmenler kadar etkisi vardır.

Bununla birlikte Eğitim Öğretime Başlangıç Ödeneğinin yalnızca öğretmenler için tanımlanması ve eğitim camiası çalışanlarının bu ödenekten yararlandırılmaması genel hukuktaki nispi eşitlik ilkesi ile çelişmektedir.

Verilen bu teklif ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bu eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“EK MADDE 32- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlar (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) ile aynı kurumlarda görevli Genel idare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıflarına dâhil çalışanlara, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.
Bu ödenek, damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulamaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.