Doğum izni süresinin 32 haftaya çıkarılması için Kanun Teklifi verildi

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından kadın memur ve işçiler için 16 hafta olan doğum izni süresinin 32 hafta olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığı ve birçok uzman tarafından ilk altı ay bebeklerin yalnızca anne sütü ike beslenmeleri tavsiye önerilmektedir. Ancak gerek 557 sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekse de 4857 sayılı İş Kanunu’nda kadın memurlar ve çalışanlar için belirlenen doğum izni süresi doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on altı hafta olarak belirtilmektedir. Açıktır ki bu süre bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmesi gerçeği ile örtüşmemektedir. Bebeklerin hem altı ay düzenli anne sütü alabi[mesi hem de bakımının aksamaması için on altı ha_fta sonrasında kadın çalışanların ücretsiz izin alabilmeleri ekonomik nedenleE sebebiyle de tercih edilmesi mümkün olmayan bir seçenek durumunda kalmaktadır. Birçok kadın çalışanın yoksulluk, hatta açlık sımrı altında çalıştığı gerçeği de göz önüne alındığmda, bütçelerine bebeğin bakımı yeni bir ekonomik külfet olarak eklenmektedir. Öte yandan, birçok işyerinde süt sağma ve emzirme için uygun koşulların olmaması, özellikle metropol şehirler başta olmak üzere ev ve işyerleri arasındaki mesafelerin uzaklığı da dikkate alındığında kadınların seçeneksiz kaldığı, bebeklerinin bakımı ve beslenmesinde aksamalar ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Ayrıca bu durum çocuğun anne ile kurduğu duygusal bağı da zedelemekte, fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı nesillerin ortaya çıkmasını sekteye uğratmaktadır.
Bununla birlikte, doğum izninden sonra kadınlara tanınan analık izni süresinin de yetersiz olduğu ortadadır. Kadın memurlara tarıman analık izni ilk altı ay 3 saat, kadın işçilere tanınan analık imi ise bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için günde toplam 1,5 saat gibi bir süre ile sınırlı kalmakta, bu süreler de bebeğin ilk altı ay sadece anne sütü alabilmesi koşulunu sağlamak konusunda yetersiz kalmaktadır. Süt İzinlerinin birçok İşyerinde işverenler tarafından keyfi olarak kullanılması, ayrımcılık ve mobbing gibi nedenler nedeniyle de kadınlar tarafından süt izninin hak edildiği ölçüde kullanımını dahi zorlaştırmaktadır. Hatta bazı işyerlerinde süt izninin kullanılmasE kadınların işten çıkarılmasına yol açtığı da bilinen bir gerçektir. Bilindiği üzere süt izninin kullanılması eğitim alanında olduğu gibi ek ders, sağlıkçılarda olduğu gibi nöbet, fabrikalarda vardiya uygulamaları örneklerinde olduğu gibi birçok sek[örde de farklılık göstermektedir.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde yapılan ve 1792 kadın çalışanın katıldığı “İşyerinde Kadın EmekçileEin Temel Sorunları” araştırmanın sonuçlarında da görüleceği üzere ücretli doğum izni konusunda kadınların beklentisi doğum İzninin 32 hafta olması yönündedir.
Tüm bu nedenlerle bu kanun teklifi ile kadın memurlar ve kadın işçileE için Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda belirtilen 16 haftalık doğum izni süresinin çocuğun temel bakımının sağlanması açısından 32 hafta olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE I- Madde ile, bebeklerin 6 ay diDnli olarak anne sütü alabilmesi ve bakımımn aksamaması için 16 hafta olan doğum izninin kadın memurlar için 32 hanaya çıkarılması düzenlenmektedir.
MADDE 2- Madde ile, bebeklerin 6 ay düzenli olarak anne sütü alabilmesi ve bakımının aksamaması için 16 hafta olan doğum iminin kadın çalışalar İçin 32 haftaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

DEVLET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE I- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesinin A fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
‘Kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 24 hafta olmak üzere toplam 32 hafta süreyle analık izni verilir.”
MADDE 2- 22/512003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74. Maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra yirmi dört hafta olmak üzere toplam otuz iki haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”

MADDE 3- Bu kanun yaylını tarihinde yürürlüğe “irer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.