BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlerin 2020 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu

Başvurular 7 Eylül 2020 tarihinde başlayacak 9 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecek. Kontenjanlar 14 Eylül 2020 tarihinde duyurulacak.

Tercihler 15 Eylül 2020 tarihinde başlayacak 17 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecek. Atama sonuçları 21 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak.

Birden fazla bilim ve sanat merkezinin bulunduğu illerde görev yapan kadrolu bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin 2020 yılı il içi isteğe bağlı bilim ve sanat merkezleri arasında yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

1. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları bilim ve sanat merkezinde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ıncı hizmet alanlarındaki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden bulundukları bilim ve sanat merkezinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bilim ve sanat merkezlerine yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde 3 yıl çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ön görülen bilim ve sanat merkezlerine yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

4. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ıncı hizmet alanlarındaki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla zorunlu hizmetini tamamlayacak olanlar istemeleri hâlinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki bilim ve sanat merkezlerine yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

5. Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin; a. Kadrosunun bulunduğu bilim ve sanat merkezinde öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile kadrosu bilim ve sanat merkezlerinde bulunurken diğer eğitim kurumlarında ders okutmak suretiyle görevlendirildiği ya da bilim ve sanat merkezi yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler, b. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması ve çeşitli nedenlere bağlı olarak resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları bilim ve sanat merkezlerinde ve daha önceki bilim ve sanat merkezinde geçen hizmet süresi birlikte değerlendirilecektir.

6. Bilim ve sanat merkezinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin bulundukları ildeki bilim ve sanat merkezlerine yer değiştirme başvurularında öğretmenlerin hizmet süresi ve puanlarının hesaplanmasında başvuru tarihinin son günü dikkate alınacaktır.

7. Bilim ve sanat merkezi idarecilerinden bulundukları kurumda daha önce kadrolu öğretmen olarak görev yapmış olup yöneticilik görevinden ayrılmak isteyen idareciler kontenjan olması hâlinde ilindeki bilim ve sanat merkezine öğretmen olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

8. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona ermedikçe yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır; ancak kadrolarının bulunduğu bilim ve sanat merkezine dönen öğretmenlerden kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, ilindeki başka bir bilim ve sanat merkezine yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

9. Bilim ve sanat merkezi öğretmeni iken soruşturma sonucu yer değiştiren ve başka bilim ve sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmaya devam eden bilim ve sanat merkezi öğretmenleri ayrıldıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla 3 yıl geçmeden soruşturma sonucu ayrıldığı bilim ve sanat merkezine atanmak için yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

10. Yurt dışında görevlendirilen ve aylıksız izinde olan bilim ve sanat merkezi öğretmenleri 30 Eylül 2020’de göreve başlayacağını belgelendirdikleri takdirde ve diğer şartları taşımaları hâlinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir

11. Yer değişikliği isteğinde bulunan öğretmenlerden görev yaptıkları il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu bilim ve sanat merkezi müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını talep edecek ve eğitim kurumu yöneticileri de süresi içerisinde başvuruyu onaylayacaktır.

12. Yer değişikliği isteğinde bulunacak bilim ve sanat merkezi öğretmenleri elektronik başvuru formuna yansıyacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri özlük bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-personel modülünden kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesini dilekçe ile ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edebileceklerdir.

13. Başvurular elektronik ortamda ekteki takvim doğrultusunda “Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay süreci” ile “Tercihlerin Yapılması” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada “Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci”nde başvuruları sırasıyla bilim ve sanat merkezi müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri onaylayacaktır. Başvuruların onaylanmasından/reddedilmesinden sırayla bilim ve sanat merkezi müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüğü yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır. Bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Birinci aşamaya başvuru yapmayan öğretmenler ikinci aşama tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

14. İkinci aşama “Tercihlerin Yapılması”nda başvuru yapan öğretmenlerin tercihlerini ayrıca onaylatmalarına gerek olmayacaktır. Öğretmenler isterlerse tercihlerini ret işlemine gerek duymaksızın 17 Eylül 2020 tarihi 17.00’ye kadar değiştirebileceklerdir. Tercihlerinin bulunduğu elektronik başvuru formunun çıktısını bilim ve sanat merkezi müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

15. Mevcut norm kadro açığı belirtilen bilim ve sanat merkezleri ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak bilim ve sanat merkezleri Bakanlığın https://orgm.meb.gov.tr adresinde takvimde belirtilen tarihte ilan edilecektir.

16. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin atanmak istedikleri bilim ve sanat merkezlerinde, alan bazında norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile boşalması muhtemel eğitim kurumlarından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle norm kadrosu boşalan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlığımızca yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında başvurunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

17. Yer değiştirme başvurusunda bulunup görev yeri değişen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

18. Sonuçlar www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Atamalar Bakanlığımızca yapılacaktır. Görev yeri değişen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

19. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.