Başka Kurumda Görevlendirilen Öğretmenlere Ek Ders Ödenir mi?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasında bu durum açıkça belirtilmiştir.

Söz konusu maddede, “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı  ile  görevlendirilen  yönetici  ve  öğretmenler,  Bakanlık  merkez  teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” denilmektedir.

Bu madde kapsamında geçici olarak görevlendirilenlerin yararlanacağı ek ders ücretleri düzenlenmiştir, Düzenleme merkez ve taşra teşkilatında yapılacak geçici görevlendirmeler için ayrı uygulama yapılmasını gerektirmektedir,

Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanılabilmesi İçin öncelikle personelin aşıl kadro görevi İçin ek ders ücreti Öngörülmüş olması gerekmekte Olup, merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmelerin Bakan veya Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici  götrvlendİrmelerin ise Bakan veya valilik onayı İle yapılmış olması gerekmektedir. Bu yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme İşlemleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yine, bu kapsamda ek ders ücreti ödemesinin sürdürülebilmesi bakımından merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmeler İçin görevlendirilmeye İlişkin onay tarihinden İtibaren bir yıl, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmeler İçin İse görevlendirilmeye İlişkin onay tarihinden İtibaren altı ay sonunda yeniden aynı usulle Onay alınması ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, daha Önce geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme onayları gözden geçirilecek ve daha Önce bu kapsamda görevlendirilenlerden merkez teşkilatındakiler bakımından bir yıllık süreyi, taşra teşkilatındakiler bakımından ise altı aylık süreyi dolduranların görevlendirilme onayları, İhtiyaç duyulması hâlinde yukarıda belirtilen, süreler sınırlılığında olmak üzere en geç 31/03/2007 tarihine kadar alınacak onaylar doğrultusunda uzatılacaktır. Bu durumda olanlardan İhtiyaç duyulmadığı İçin görevlendirilme süreleri uzatılmayanlar aslî görevlerine dönecektir. Bundan sonra bu kapsamda alınacak görevlendime onayları da, geçici görevlendirmenin yapıldığı yer dikkate alınarak maddede belirtilen süreler sınırlılığında düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı İle görevlendirilen yönetici ve Öğretmenler de bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabileceklerdir. Burada dikkate alınması gereken husus, yürütülen görevİn Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmesi öngörülen bir görev olmasıdır. Bu nedenle, diğer kurumlarda o kurumların aslî görevleri gereği yapmakla yükümlüğü oldukları görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Örneğin; Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiş bir görevi yürütmek üzere  bir başka kurum koordinesinde ve o kurum bünyesinde yürütülmek durumunda olan bir görevi yerine getirmek amacıyla Bakan onayı ile bir başka kurumda geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, bu görevleri süresince bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabileceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık veya diğer kamu kurumlarında o kurumların asli görevlerini yürütmek amacıyla geçici olarak görevlendirilenler İşe bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacak Öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda ek ders görevleri bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır. Alınacak görevlendirme onaylarında personelin adı, unvanı, görev Süresi ve yapacağı görev İle gerekli görülecek diğer hususlar belirtilecektir.

Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personelin aslî görevleri İçin öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılamayacağı ve öğretmenlerin İlgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında görevlendirilmeleri ile Kararın  16’ncı maddesinde belirtilen görevlerin bu madde kapsamında değerlendirilmeyeceği de bilinmesi gereken bir başka husus olacaktır.

Örneğin; maddede belirtilen usule uygun Olarak kadrosunun bulunduğu kurum dışında geçici olarak görevlendİrİlen bir öğretmen, kadrosunun bulunduğu kurumda kendisine hiç ek ders görevi verilmemiş veya 18 saatin üzerinde ek ders görevi verilmiş dahi olsa, bu geçici görevi süresince haftada 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacak ve ek ders ücreti kadrosunun bulunduğu kurum tarafından ödenecektir. Ancak öğretmenlerin ders okutmak üzere kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki bir başka eğitim kurumunda  görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek, geçici olarak  görevlendirildikleri okulun öğretmenleri İçin öngörüldüğü şekilde hak etmeleri hâlinde, ek ders ücretinden görev yaptıkları eğitim kurumunca düzenlenecek puantaj üzerinden yine kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu tarafından yararlandırılacaklardır.  

Bu bağlamda; 

Öğretmene haftada 18 saat ekders ücreti ödenebilmesi için öğretmen görevlendirmelerinde iki husus önemlidir.

1- Öğretmen, Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile görevlendirilmiş olmalıdır.

2- Öğretmen, ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilmiş olmalıdır.

Kaynak: egitimsistemi.net

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.