Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi 11 Öğretim Elemanı Alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.

İlan SıraKadro UnvanıKadro SayısıBirimBölümAnabilim Dalı(ABD)/Pr.İlan Şartı
ÖÜ202031Dr. Öğr. Üyesi1Bandırma MYODış Ticaret Böl.Dış Ticaret Pr.AB Sanayi ve Ticaret Politikaları konusunda çalışmaları olmak.
ÖÜ202032Doç.1Bandırma MYOMuhasebe ve Vergi Böl.Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.Doçentliğini Matematik alanında almış olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ202033Dr. Öğr. Üyesi1Denizcilik Fak.Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Böl.Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABDDoktorasını Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında yapmış olup e- Seyir Konsepti ve Gemilerde Tedarik Zinciri konularında çalışmaları olmak
ÖÜ202034Dr. Öğr. Üyesi1Denizcilik Fak.Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları ABDDoktorasını Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında yapmış olup Deniz Ekonomisi ve Ticareti konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202035Dr. Öğr. Üyesi1Denizcilik Fak.Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.Gemi Makineleri ABDDoktorasını Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri alanında yapmış olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ202036Dr. Öğr. Üyesi1Denizcilik MYOMotorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Böl.Gemi İnşaatı Pr.Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olup İçten Yanmalı Motorlar konusunda çalışmaları olmak.
ÖÜ202037Doç.1Gönen MYOMuhasebe ve Vergi Böl.Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.Doçentliğini Finans alanında almış olup Bankacılık, Finansal Risk ve Analiz konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202038Prof.1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme Böl.Muhasebe ve Finansman ABDDoçentliğini Finans alanında almış olup Finansal Piyasalar konusunda çalışmaları olmak.
ÖÜ202039Dr. Öğr. Üyesi1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme Böl.Muhasebe ve Finansman ABDDoktorasını İşletme alanında yapmış olup Portföy Teorisi, Finansal Risk ve Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202040Prof.1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Maliye Böl.Maliye Teorisi ABDDoçentliğini İktisat alanında almış olup Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Gelirleri konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202041Dr. Öğr. Üyesi1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Tarih Böl.Yeni Çağ Tarihi ABDDoktorasını Yeni Çağ Tarihi alanında yapmış olup Balkan Tarihi ve Askeri Tarih konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202042Dr. Öğr. Üyesi1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Türk Dili veEdebiyatı Böl.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABDDoktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup Azerbaycan Edebiyatı konusunda çalışmaları olmak.
ÖÜ202043Dr. Öğr. Üyesi1Mimarlık ve Tasarım Fak.Grafik TasarımıBöl.Grafik TasarımıABDDoktorasını/Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarım alanında yapmış olmak.
ÖÜ202044Doç.1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Mühendislik Temel Bilimleri Böl.Mühendislik Temel Bilimleri ABDDoçentliğini Matematik alanında almış olup “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ202045Prof.1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.Karar Bilimleri ABDDoçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olup Karar Destek Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
ÖÜ202046Dr. Öğr. Üyesi1Sağlık Bilimleri Fak.Beslenme ve Diyetetik Böl.Beslenme Bilimleri ABDLisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.
ÖÜ202047Dr. Öğr. Üyesi1Sağlık Bilimleri Fak.Beslenme ve Diyetetik Böl.Diyetetik ABDDoktorasını Beslenme ve Diyetetik, Gastroenteroloji (Tıp), Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıp) veya Tıbbi Biyokimya (Tıp) alanlarının birinde yapmış olmak.
ÖÜ202048Doç.1Sağlık Bilimleri Fak.Sağlık Yönetimi Böl.Sağlık Yönetimi ABDDoçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olup Sağlık Kurumları Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

5656/1/1-1

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

27.07.2020

10.08.2020

24.08.2020

28.08.2020 (Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tarihlerde değişiklik olması veya ertelenmesi

Başvuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.)

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2020

Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr

1- Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen nitelikteki belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).

2- Başvuru formunda onaylı ve/veya ıslak imzalı olarak istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

3- Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

4- İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

5- Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

6- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

8- Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

10- Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

11- Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50-d maddesine göre yapılacaktır.

12- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Duyurulur.

İlan SıraKadro UnvanıKadro SayısıBirimBölümAnabilim Dalı (ABD)/Pr.İlan ŞartıALESYab. DilBaşvuru Adresi
ÖE202002Öğr. Gör. (Ders Verecek)1Gönen MYOBilgisayar Teknolojileri Böl.Bilgisayar Programcılığı Pr.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Lisans mezunu olup Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında eğitim- öğretim alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.70Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Gönen/BALIKESİR
ÖE202003Öğr. Gör. (Ders Verecek)1Manyas MYOPazarlama ve Reklamcılık Böl.Medya ve İletişim Pr.Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans mezunu olup aynı programda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra ilgili alanda en az 2 yıl tecrübesi olmak.70Manyas Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Atatürk Mah. Tavşantepe Mevkii TOKİ Evleri Manyas/BALIKESİR
ÖE202004Öğr. Gör. (Ders Verecek)1Manyas MYOPazarlama ve Reklamcılık Böl.Medya ve İletişim Pr.Radyo, Televizyon ve Sinema veya Grafik ve Tasarım Lisans mezunu olup Grafik Tasarım Programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra ilgili alanda en az 5 yıl tecrübesi olmak.70
ÖE202005Arş. Gör.1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Bilgisayar Mühendisliği Böl.Yazılım ABDBilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği anabilim dallarının birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.7050Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR
ÖE202006Arş. Gör.1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Elektrik Mühendisliği Böl.Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri ABDElektrik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olup bu anabilim dallarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.7050
ÖE202007Arş. Gör.1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Mühendisliği Böl.Yazılım Mühendisliği ABDBilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği anabilim dallarının birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.7050
ÖE202008Arş. Gör.1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.Medya ve İletişim Böl.Radyo, Televizyon ve Sinema ABDRadyo, Televizyon ve Sinema Lisans mezunu olup ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.7050Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR
ÖE202009Arş. Gör.1Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.Karar Bilimleri ABDYönetim Bilişim Sistemleri Lisans mezunu olup aynı anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor olmak.7050
ÖE202010Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)1Rektörlük  Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış, Yabancılara Türkçe Öğretimi veya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak ve lisans mezuniyetinden sonra Yükseköğretim Kurumlarında yabancılara türkçe öğretimi merkezlerinde en az 1 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. (Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)7050Rektörlük, Bandırma/BALIKESİR
   
ÖE202011Öğr. Gör. (Ders Verecek)1Sağlık Bilimleri Fak.Beslenme ve Diyetetik Böl.Diyetetik ABDBeslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olup aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.7050Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR
ÖE202012Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)1Yabancı Diller YOYabancı Diller Böl.Yabancı Diller ABDİngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizceMütercim ve Tercümanlık lisans mezunu olup, bu alanların birinde veya Eğitim Programları ve Öğretim alanında tezli yüksek lisans yapmış ve lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık mezunu olanların pedagojik formasyon belgesine sahip olmaları gerekmektedir. (İhtiyaç duyulan Birimlerde görevlendirilecektir.)7080Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, Bandırma/BALIKESİR

5656/2/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.