Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

– Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B – DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli

örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi

içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına

ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik

belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

BİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALIUNVANADETKAD.DER.AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİTemel Tıp Bil.Böl.Biyofizik ABDDoçent11Doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak.
Cerrahi T ıp Bil.Böl.Göğüs Cerrahisi ABDDr.Öğr.Üyesi11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABDDr.Öğr.Üyesi11Kaplıca tedavileri konusunda yayınları ve tecrübesi olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİEğitim Bil.Böl.Rehberlik ve Psik.Dan.ABDProfesör11Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTarih Bölümü Osmanlı Mües. Ve Med.Tarihi ABDProfesör11Karesi yörükleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi ABDDr.Öğr.Üyesi11Türk Dünyası ve Kerkük Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİResim Bölümü Resim ABDDoçent11Doçentliğini Güzel Sanatlar Resim alanından almış olmak.
Grafik Bölümü Grafik ABDDr.Öğr.Üyesi11Tasarım Eğitimi konusunda doktora yapmış olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİTemel İslam Bil.Böl. Tasavvuf ABDDoçent11Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİFAKÜLTESİBeslenme ve Diyetetik BölümüBeslenme ve Diyetetik ABDProfesör11Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanından almış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.Fizyoterapi ve Rehab. ABDDr.Öğr.Üyesi11Tıp Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSpor Yöneticiliği Böl. Spor Yöneticiliği ABDDr.Öğr.Üyesi11Sportmenlik alanında çalışmalar yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUMütercim Tercümanlık Böl.Mütercim Tercümanlık (İngilizce) ABDDr.Öğr.Üyesi11Üniversitelerin Dil Bilimi doktora programından mezun olmak. Çeviribilim, yorumbilim ve alımlama estetiği çeviri konularında çalışmalar yapmış olmak.
BALIKESİR MYOMakine ve Metal Tekn.Böl.Makine Prog.Dr.Öğr.Üyesi11Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Muhasebe ve Vergi Böl.Muhasebe ve Vergi Uyg. Prog.Dr.Öğr.Üyesi11Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.
AYVALIK MYOMimarlık ve Şehir Planlama Böl. Mimari Restarosyon Prog.Dr.Öğr.Üyesi11Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak.
Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.