Asgari ücretliden gelir vergisi alınmaması için Kanun Teklifi verildi

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarafından 2020 yılı için, asgari ücret ve civarında ücret alan dar gelirlilerin gelir vergisinden muaf olmaları, ayrıca yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınabilmesi için mevcut tablonun güncellenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadeler yer aldı:

Vergi politikası gelir dağılımı adaletsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde bir sosyal politika aracı olarak işlevsel bir niteliğe sahiptir. Gelir vergisi bu amaçla uygulanan bir vergidir.

Küresel ölçekte gelir dağılımı adaletsizliğini gösteren ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan gini katsayısını baz aldığımızda, Türkiye’nin gelir dağılımı adaletsizliğinin (Türkiye için son yayınlanan veri 2018’de 0.41) yüksek olduğunu net olarak söyleyebiliriz.
Ülkemiz vergi sisteminde, gelir dağılımı adaletsizliğini yok etmesi beklenen uygulamalardan biri olan gelir vergisi uygulamasının tersine bir etki yaptığı, gelir adaletsizliğini arttırdığı ortadadır. Örneğin, 2019’un ilk yarısı itibariyle, ücretliler toplam gelir vergisinin yüzde 65’ini karşılarken, milli gelir payları yüzde 21,2’dir. Dolayısıyla, ücret geliri sahipleri milli gelir paylarının üç katından fazla bir gelir vergisi baskısı (65/21,2- 3,06) altındadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi katmerlendiren Küresel Koroavirüs Salgını nedeniyle, mevcut gelir vergisi uygulamasının adaletsizliği yoksul kesimler için daha yakıcı olmaktadır. Salgın sürecinin yıkıcı ekonomik, sosyal etkilerini telafi etme adına açıklanan önlem paketinden, ne yazık ki bu süreçten toplumun emeği ile geçinen kesimlerine, emekçilere doğrudan dokunan, nefes aldırıcı bir düzenleme çıkmamıştır.
Bu kanun teklifiyle, gelir vergisini düzenleyen mevcut tablo; asgari ücret ve civarında ücret alan kesimin gelir vergisinden muaf olmasını sağlayacak şekilde ve gelir vergisini yüksek gelir sahibi kesimlere yayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Emeği ile geçinen kesimleri korumak adına, ücretliler ve diğer gelir sahipleri için farklı tarife teklif edilmiştir.

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Madde 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
“GEÇİCİ MADDE 92- Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı için, bu kanunun 103. Maddesi’nde, gelir vergisine tabi gelirleri düzenleyen tablo aşağıdaki şekilde uygulanır:
“Ücret dışı gelirlerde:
40.000 TL’ye kadar %15;
80.000 TL’nin ilk 40.000 TL’si için 6.000 TL, fazlası %20; 160.000 TL’nin, 80.000 TL’si için 14.000 TL, fazlası %25; 320.000 TL’nin, 160.000 TL’si için 34.000 TL, fazlası %30;
640.000 TL’nin 320.000 TL’si için 82.000 TL, fazlası %35;
640.000 TL’den fazlasının 640.000 TL’si için 194.000, fazlası %45.
Ücret gelirlerinde:
40.000 TL’ye kadar O TL;
80.000 TL’nin ilk 40.000 TL’si için O TL, fazlası %15; 160.000 TL’nin, 80.000 TL’si için 6.000 TL, fazlası %20; 320.000 TL’nin, 160.000 TL’si için 22.000 TL, fazlası %25;
640.000 TL’nin 320.000 TL’si için 62.000 TL, fazlası %30;
640.000 TL’den fazlasının 640.000 TL’si için 158.000, fazlası %35.
Kanunun yayımı tarihine kadar, 2020 yılı içinde ücret gelirlerinden tevkifat suretiyle yapılan vergi kesintileri, daha sonraki ayların hesaplanacak gelir vergisinden mahsup
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.