Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarının

Başvuru Dosyasında istenen Belgeler:

Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

Özgeçmiş,

Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),

Yabancı dil belgesi,

Yayın listesi,

2 (iki) adet fotoğraf,

Kimlik fotokopisi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 – Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Doçentlik Belgesi,

2 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır)

3 – Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 – Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Doçentlik belgesi,

2 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 – Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3 – Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek(ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

S.N.BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMA
1Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve Edebiyatlarıİngiliz Dili ve EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi11İngiliz tiyatrosu ve şiiri alanlarında çalışmaları olmak.
2Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıProfesör11Eski Türk Edebiyatı ve mitoloji ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
3Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıProfesör111960 sonrası Türk hikayesi üzerine çalışmaları olmak.
4Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliDoçent31Ankara ili ağızları üzerine çalışmaları olmak.
5Edebiyat FakültesiMütercim- TercümanlıkArapça Mütercim TercümanlıkDoktor Öğretim Üyesi11Arapça öğretimi yöntem ve teknikleri alanında çalışmaları olmak.
6Güzel Sanatlar FakültesiFotoğraf ve VideoFotoğraf ve VideoProfesör11Sinema, seyirci ve medya izleyicisi üzerine çalışmaları olmak, sinema ve senaryo yazımı alanlarında ders vermiş olmak.
7Güzel Sanatlar FakültesiKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımDoçent21Taşınabilir kültür varlıkları-sanat eserleri restorasyonu ve konservasyonu alanında doçent unvanı almış olmak ve tekstil restorasyonu alanında çalışmaları olmak.
8Güzel Sanatlar FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıDoktor Öğretim Üyesi11Görsel iletişim tasarımı ve sinema alanında çalışmaları olmak.
9Hukuk FakültesiKamu Hukukuİdare HukukuProfesör11Çevre hukuku alanında çalışmaları olmak.
10İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoçent11Uluslararası ilişkiler alanında doçent unvanı almış olmak, deniz hukuku ve deniz güvenliği konularında çalışmaları olmak.
11İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoktor Öğretim Üyesi21Türk-Alman İlişkileri üzerine çalışmaları olmak ve aynı konuda uluslararası yayın yapmış olmak.
12İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoktor Öğretim Üyesi11Maliye alanında doktora yapmış olmak, vergi uyumu ve mali sosyoloji alanlarında çalışmış olmak.
13İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası TicaretUluslararası TicaretDoçent21Muhasebe alanında doçent unvanı almış olmak, Muhasebe teorileri, entegre raporlama ve sürdürülebilirlik muhasebesi konularında çalışmaları olmak.
14İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoktor Öğretim Üyesi11Sağlık yönetimi alanında doktora yapmış olmak, çalışma yaşam kalitesi, sağlık turizmi ve evde sağlık hizmetleri konularında çalışmaları olmak.
15İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriProfesör11Liderlik ve stratejik yönetim, örtük bilgi paylaşımı ve yapay zeka konularında çalışmaları olmak.
16İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriProfesör11Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak, Zihinsel modellerin karşılaştırılması, yükseköğretimde dijital dönüşüm, kitlesel açık çevrimiçi dersler ve sanal sınıflar konularında çalışmalar yapmış olmak.
17İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriDoçent11Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçent unvanı almış olmak ve marka şehirlerin kullanılabilirliği konusunda çalışması olmak.
18İletişim FakültesiRadyo Televizyon ve SinemaRadyo Televizyon ve SinemaDoçent21Siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent unvanı almış olmak, sanat, müzik, sinema ve ideoloji konularında çalışmaları olmak.
19İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve TanıtımDoktor Öğretim Üyesi31Risk ve kriz iletişimi ve sağlık iletişimi üzerine çalışmaları olmak.
20İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiDoçent11Sahabe kıraati, Sahabenin Kur’an anlayışı ve Kur’an kavramları üzerine çalışmaları olmak.
21İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDoçent11Göç ve din, terör ve din, sanat ve din konularında çalışmaları olmak.
22İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıOsmanlı Türkçesi ve İslami Türk EdebiyatıDoçent11Dünya dilleri ve edebiyatları alanında doçent unvanı almış olmak, Attar, Sadi ve Mevlana üzerine çalışmaları olmak.
23Polatlı Fen- Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi11Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Türk romanında kadın konulu çalışmaları bulunmak ve tiyatro, şiir metinleri üzerine çalışmaları olmak.
24Polatlı Fen- Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaProfesör11Kimya alanında doçent unvanı almış olmak, ışık ile kontrol edilebilen yüzey tasarımları ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
25Sanat ve Tasarım FakültesiGrafik TasarımıGrafik TasarımıProfesör11Plastik sanatlar alanında doçent unvanı almış olmak.
26Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel SanatlarGörsel SanatlarDoçent11Sanat eğitimi ve psikoloji etkileşimi konularında çalışmaları olmak.
27Turizm FakültesiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiDoçent11Balkanlar’da Türk-İslam mimari eserleri ile ilgili çalışmaları olmak.
28Türk Müziği Devlet KonservatuvarıÇalgıÇalgıDoktor Öğretim Üyesi11Müzikal akustik ve çalgı yapımı konularında çalışmaları olmak.
29Tapu Kadastro YüksekokuluEmlak ve Emlak YönetimiEmlak ve Emlak YönetimiDoçent11Çevre, toprak, orman alanları, tarım alanları, jeoistatistik konularında araştırmalar yapmış olmak.
30Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerDoçent11Yabancı dil eğitimi (Arapça) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

5554/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.