Ankara Hacı Bayram Üniversitesi 7 Öğretim Elemanı Alacak

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara, 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre öğretim görevlileri alımı 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

A) Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form)

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),

5. Lisans/Lisansüstü onaylı diploma fotokopisi ( e- devletten de alınabilir),

6. Lisans Transkripti (resmi kurumdan onaylı ),

7. ALES belgesi ( e- devletten de alınabilir.),

8. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

9. Yabancı dil belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),

10. Tecrübe durumunu gösterir belge, (İlan edilen öğretim görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya uygun olarak alınacak onaylı belge),

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi,

(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için onaylı hizmet belgesi),

12. Adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten de alınabilir),

B) AÇIKLAMA

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış ve çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

1- Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki işlem yapılacaktır.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin http://personel.hacibayram.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.

8- Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SINAV TAKVİMİ

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.