Akademik personelin memuriyete geçişinde hizmet süresi şartı aranır mı?

Görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş olan akademik personel, boş kadro bulunması ve girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda Devlet memuriyetine girebilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde yer alan “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” şeklindeki hükümden hareketle, akademik personel olarak görev yapmış olanların sınav şartı aranmadan açıktan atama suretiyle memuriyete alınması mümkün olabilmektedir.

Akademik personelin memuriyete geçişinde hizmet süresi şartı

Görevinden kendi isteği ile çekilmiş olan akademik personelin, boş kadro bulunması ve girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları şartıyla, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda durumlarına uygun memuriyet kadrolarına atanabilmelerine imkan tanınırken, eski statülerindeki hizmet sürelerinin en az veya en çok ne kadar olması gerekeceği konusunda herhangi belirleme yapılmamıştır.

Öte yandan, 28/07/2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinde “Diğer Personel Kanunlarına Tabi Olanların Devlet Memurluğuna Alınmaları” ile ilgili hususlar belirlenirken, diğer personel kanunlarına tabi olanların devlet memuriyetine alınabilmesi için eski statülerinde en az iki yıl çalışmış olmaları şartı aranmıştır.

Ancak, Tebliğin “en az iki yıl görev yapma” şartı arayan düzenlemesinin yürütülmesi Danıştay 12.Dairesinin 10/02/2012 tarihli ve E:2010/8348 sayılı kararıyla durdurulmuş ve 24/05/2013 tarih ve 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliği” 1 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğini yürürlükten kaldırırken, diğer personel kanunlarına tabi olanların Devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin herhangi bir özel şart da aramamıştır.

Bu itibarla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak personelden kendi istekleriyle görevlerinden çekilmiş olanların, boş kadro bulunması ve girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları kaydıyla, eski görevlerinde ne kadar bulunduklarına bakılmaksızın 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memuriyet kadrolarına, sınav şartı aranmaksızın ve atamayı yapacak kurumun takdiri ile atanmaları mümkündür.

Yani akademik personelin memuriyet kadrolarına geçişinde, eski görevlerinde en az 2 yıl bulunmuş olma şartı aranmamaktadır.

Kaynak: Memurunyeri.Com

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.